Kullanım Esasları

İşbu hüküm ve şartlar Şerif İŞYAPAN’ın (“isyapan.com”) internet sitesini (“İnternet Sitesi”) kullananlar için geçerlidir. Kullanıcılar, işbu İnternet Sitesi’ni kullanmakla, burada belirtilen tüm hüküm ve şartları ve bunlarda zaman zaman yapılacak değişiklikleri kabul etmiş sayılırlar. Hüküm ve Şartlarda değişiklik yapılması tamamen isyapan.com’un takdirindedir ve isyapan.com tarafından yapılan değişiklikler, usulüne uygun olarak İnternet Sitesi’nde ilan edilmek suretiyle kullanıcıların bilgisine sunulur.

isyapan.com, İnternet Sitesi’nde doğru, güvenilir ve eksiksiz bilgi sağlamak konusunda gerekli azami çabayı gösterir ve bu bilgileri kendisinin takdiriyle belirlediği güvenebilir kaynaklara dayanarak elde etmektedir. isyapan.com, virüslere, solucanlara ve elektronik anlamda zarar verici öğeleri olan her türlü materyale karşı güvenlik önlemleri uygulamak konusunda gerekli azami çabayı gösterir. Ancak isyapan.com’un bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

isyapan.com tarafından açıkça aksi belirtilmediği sürece işbu İnternet Sitesi’ndeki tüm bilgiler isyapan.com’a ve ilgili kaynak sitelerine aittir ve bilgilendirme amaçlı olarak İnternet Sitesi’nde yayımlanmıştır. İnternet Sitesi kullanıcıları, İnternet Sitesi’ndeki bilgileri kullanmak ve/veya kopyalamak veya üçüncü kişilere kullanım hakkı sağlamak da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişilere linkler aracılığıyla erişim sağlamak yetkilerine sahip değildir. isyapan.com’un sahip olduğu Fikri Mülkiyet hakları yürürlükteki hukuk kapsamında koruma altındadır ve bunların herhangi bir şekilde ihlali isyapan.com tarafından gerektiği şekilde takip edilir. İnternet Sitesi’ndeki herhangi bir bilgiyi kullanıcıların kullanmasından veya kullanıcıların, İnternet Sitesi’ni herhangi bir anlamda kullanmasından kaynaklanacak doğrudan veya dolaylı zarar, hasar, kayıp, veya masraflardan isyapan.com sorumlu değildir.

Kullanıcılar, İnternet Sitesi’nin kullanımından doğacak tüm uyuşmazlıkların Türk Hukuku’na tabi olduğunu ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkisinde olduğunu, İnternet Sitesi’ne giriş yapmakla, kabul etmiş sayılırlar.